Review preset film của VSCO cho Lightroom

0
2564

Hôm nọ đọc được tin VSCO phát triển preset màu film cho Lightroom 4, 5, 6 nên cài thử. Một số review như sau:

vsco-film-cho-lightroom– Tới lúc này có khoảng 8 gói preset của VSCO, trong đó chỉ có gói số 00 là free, các gói từ 01-07 phải trả phí, khoảng 119$/gói;
– Mỗi một gói preset có sẵn lựa chọn cài đặt profile của các dòng máy: Canon, Nikon, Olympus, Sony, Leica, Fuji;
– Mỗi gói cho mỗi dòng máy có khoảng 30+ preset cho khoảng 2-3 loại film (mỗi loại phim chia nhỏ theo từng hiệu ứng thừa/thiếu sáng, grain nhiều/ít khác nhau…), có các loại film như Kodak Gold, Kodak Ektar, Agfa Vista, Fuji Neopan, Kodak TriX…;
– Cài đặt đơn giản, có đầy đủ video minh hoạ trên web của VSCO.

Mọi người có thể download trọn gói link Google Drive: VSCO FILM

Các gói trả tiền có thể tìm thấy trên torrent cũng khá đầy đủ, mình down thử thấy đã có tới gói 05 dùng tốt. Mình không dùng lightroom bao giờ nên không quan tâm việc dùng preset lắm, nhưng kinh nghiệm cho thấy đây là gói preset rất đa dạng, phù hợp mục đích rộng.

Một vài ảnh minh hoạ, tên preset ghi ở dưới mỗi hình và được apply trực tiếp trên ảnh raw (ORF) của Olympus:

TriX 1 +++
TriX 1 +++
Kodak Gold 100 Cool
Kodak Gold 100 Cool
Kodak Gold 100 +++
Kodak Gold 100 +++
Kodak Gold 100
Kodak Gold 100
Kodak Ektar Magenta
Kodak Ektar Magenta
Kodak Ektar Blue
Kodak Ektar Blue
Kodak Ektar 100
Kodak Ektar 100
Kodak BW 400 CN
Kodak BW 400 CN
Fuji Neopan 400+
Fuji Neopan 400+
Agfa Vista 800
Agfa Vista 800
Agfa Vista 400 Warm
Agfa Vista 400 Warm
Agfa Vista 100 +++
Agfa Vista 100 +++
Agfa Vista 100-
Agfa Vista 100-
Agfa 800 Vibrant
Agfa 800 Vibrant

Nguồn:

Review: preset film của VSCO cho Lightroom

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here